Zespół ochronników liniowych - (ZOL/COB)

Zespół ochronników liniowych - (ZOL/COB)

Zespół ochronników liniowych OL3 do zabudowy w SSP COB63A.

Ochronniki OL3 umieszczone są na szynie montażowej TS35 umożliwiającej jej mocowanie bezpośrednio na ścianie szafy aparatowej.

Zespół ochronników liniowych ZOL/COB do wykonuje się w dwóch odmianach:

ZOL/COB/1Tdo SSP COB63A dla linii jednotorowej
ZOL/COB/2Tdo SSP COB63A dla linii dwutorowej

W konfiguracjach nietypowych, na specjalne zamówienie, istnieje możliwość zabudowy większej ilości ochronników ( uwzględniając ograniczenia wynikające z powierzchni do ich mocowania.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie pracy maksymalne- obwody zmiennoprądowe (głowice CTI-3) 24 V AC
Napięcie pracy maksymalne - obwody stałoprądowe DC 30 V DC
Prąd maksymalny w obwodach DC 4 A
Impulsowe maks. napięcie zadziałania odgromnika (100 V/ms) 400 V
Max. powtarzalny prąd wyładowania (zwarcia) odgromnika (8/20 µs) 10 kA
Napięcie zwarcia (łuku) odgromnika 20 V
Napięcie charakterystyczne warystora 39 V - 10 %
Maksymalny impulsowy prąd warystora (8/20 µs) 1 kA

Załączniki

ol3.pdf (1.72 MB)

Zamówienia

Spółdzielnia Pracy Automatyków i Informatyków
40-696 Katowice, ul. Asnyka 32, tel./fax 32 710 22 39
e-mail: spai@spai.com.pl