Ochronniki liniowe OL3-8 (netto 230zł) i OL3-12 (netto 330zł)

Ochronniki liniowe OL3-8 (netto 230zł) i OL3-12 (netto 330zł)

Ochronniki liniowe OL3, występują w zależności od charakteru chronionego obwodu, w dwóch wykonaniach (OL3-8, OL3-12).

Wykonania różnią się ilością chronionych żył sygnałowych i sposobem podłączenia elementów ochronnych do żył.

Zadaniem ochronnika OL3-12 jest wyeliminowanie oddziaływania wyładowań atmosferycznych i innych rodzajów przepięć powstających w czujnikach CTI oraz w kablach łączących czujniki z ich elektroniką w szafie aparatowej SSP. Można do niego podłączyć maksymalnie 4 głowice CTI3 (4 x 3 żyły)

Ochronnik OL3-8 umożliwia gaszenie przepięć w dwu-żyłowych obwodach 24V DC pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu roboczego ochronnika (2A). Chroni max 4 pary przewodów (4 x 2 żyły).

Stosuje się go do ochrony dwu-żyłowych odwodów czujników wyłączających, obwodów kontroli kabla lub obwodów kontroli SSP.

W ochronniku liniowym OL3 zastosowano dwustopniowy układ ograniczania przepięć:

  • Pierwszy stopień - odgromnik gazowy typu CG75L przyłączony pomiędzy chronionych przewód, a przewód uziemiający Jego działanie polega na powstaniu (w chwili wystąpienia przepięcia o znacznej amplitudzie i energii) wyładowania łukowego w jego komorze, pomiędzy elektrodami.
  • Drugi stopień - dławik i warystor. Zadaniem dławika jest łagodzenie czoła fali przepięciowej. Tworzy on (wraz z warystorem włączonym na wyjściu ochronnika) dzielnik napięcia. Na wejście układu elektronicznego podawane jest napięcie ograniczone do napięcia charakterystycznego warystora 14N390K, około 39 V (wartość szczytowa)

Obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż ochronnika na listwie montażowej typu TS35.

Ochronnik nie posiada wtykowych części wymiennych i w przypadku uszkodzenia podlega wymianie w całości.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie pracy maksymalne- obwody zmiennoprądowe (głowice CTI-3) 24 V AC
Napięcie pracy maksymalne - obwody stałoprądowe DC 30 V DC
Prąd maksymalny w obwodach DC 2 A
Impulsowe maks. napięcie zadziałania odgromnika (100 V/ms) 400 V
Maksymalny powtarzalny prąd wyładowania (zwarcia) odgromnika (8 / 20 µs) 10 kA
Napięcie zwarcia (łuku) odgromnika 20 V
Napięcie charakterystyczne warystora 39 V - 10 %
Maksymalny impulsowy prąd warystora (8 / 20 µs) 1 kA

Załączniki

ol3.pdf (1.72 MB)

Zamówienia

PRO-SERW Lechosław Hanak
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
tel.: 692 438 907
e-mail: proserw.sc@gmail.com