Panel elektroniki czujnika CTI - (ECT6)

Panel elektroniki czujnika CTI - (ECT6)

Panele elektroniki typu ECT6 realizują funkcję punktowego oddziaływania pojazdów szynowych na aparaturę sterującą SSP SPA-2A (prod. ABB ZWUS Signal Ltd. w Katowicach), wykorzystując jako źródło informacji o przemieszczaniu się osi taboru magnetoindukcyjne głowice CTI-3, oraz umożliwiają tworzenie układu mieszanego składającego się z różnych typów urządzeń oddziaływania.

Zadaniem układów elektronicznych umieszczonych na panelach ECT-6 jest przetworzenie analogowych sygnałów elektrycznych z magnetoindukcyjnych głowic CTI-3 w sygnały dwustanowe akceptowalne przez układy wejściowe zespołów S1 sygnalizacji SPA-2a (MER 221218).

Panele ECT-6 wykonuje się w 3-ch odmianach i 6-ciu wykonaniach:

ECT-6/1umożliwia współpracę SPA-2A z maksymalnie 5-cioma głowicami CTI (z rozpoznaniem kierunku) oraz jedną głowicą CTI-3 pracującą jako wyłączająca. Przeznaczony do współpracy z układem sterującym MER221218/3, może współpracować również z zespołem 221218/1 i 221218/2 (część układów elektronicznych na panelu będzie niewykorzystana).
ECT-6/1 EONumożliwia zastąpienie czujnika wyłączającego CTI obwodami torowymi EON (sygnały a.OT).
ECT-6/2umożliwia współpracę SPA-2A z maksymalnie 2-ma głowicami CTI-3 (z rozpoznaniem kierunku) oraz jedną głowicą CTI-3 pracującą jako wyłączająca. Przeznaczony do współpracy z układem sterującym MER221218/1 w najprostszych konfiguracjach sygnalizacji.
ECT-6/2 EONumożliwia zastąpienie czujnika wyłączającego CTI obwodami torowymi EON (sygnały a.OT).
ECT-6/3umożliwia współpracę SPA-2A z maksymalnie 3-ma głowicami podwójnymi CTI-3 ( z rozpoznaniem kierunku) oraz jedną głowicą CTI-3 pracującą jako wyłączająca. Przeznaczony do współpracy z układem sterującym MER 221218/4 i umożliwia wprowadzenie do SSP sygnałów sterujących poprzez zestyki urządzeń srk.
ECT-6/3 EONj.w. bez czujnika wyłączającego CTI

Podstawowe dane techniczne

Napięcie zasilania Unom. 24 V DC
Wymiary płyta czołowa 6 U 30 x 262 mm
płyta elektroniki 165 x 238 mm

Załączniki

dtr_ect_6.pdf (1.64 MB)

Zamówienia

Spółdzielnia Pracy Automatyków i Informatyków
40-696 Katowice, ul. Asnyka 32, tel./fax 32 710 22 39
e-mail: spai@spai.com.pl