Nastawnik do napędów rogatkowych - (PS21)

Nastawnik do napędów rogatkowych - (PS21)

Przeznaczenie

Nastawnik do zabudowania wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony jest do sterowania jednym (PS21/02), dwoma (PS21/04) lub trzema niezależnymi obwodami sterowania napędami rogatkowymi typu JEGD. W nastawniku zastosowano przyciski o lepszych niż dotychczas parametrach elektrycznych i mechanicznych produkowanych przez MOELLER.

Wyposażony jest w:

  • przyciski sterujące - PODNOSZENIE, OPUSZCZANIE
  • wskaźniki kontrolne położenia rogatek w przyciskach
  • wskaźniki kontrolne - AWARIA ZASILANIA, KONTROLA ŚWIECENIA
  • przełącznik plombowany - OSTRZEGANIE DORAŹNE ze wskaźnikiem kontrolnym
  • przełącznik plombowany - ZAMYKANIE AWARYJNE
  • nowy sposób plombowania
  • stacyjkę odcinającą zasilanie obwodów sterujących pracą normalną
  • sygnalizator akustyczny informujący o nie zajęciu położenia krańcowego przez napędy rogatkowe

Konstrukcja mechaniczna umożliwia montaż pulpitu na specjalnej rurowej podstawie wewnątrz pomieszczeń.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie zasilania lampek sygnalizacyjnych 24V DC/AC
Maksymalne obciążenie styków: DC-13/24V 3A
Maksymalne obciążenie styków: AC-15/230V 6A

Zamówienia

PRO-SERW Lechosław Hanak
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
tel.: 692 438 907
e-mail: proserw.sc@gmail.com