Modernizacja napędu - (JEGD50M220)

Modernizacja napędu - (JEGD50M220)

Modernizacja napędu polega na:

  • wymianie lub regeneracji wszystkich zużytych części mechanicznych napędu
  • regeneracji obudowy
  • wymianie mechaniczno-elektrycznych wyłączników krańcowych typu PET na bezstykowy układ kontroli położenia drągów ZCP2
  • zastosowaniu nowego bloku styczników ZST2
  • wymianie listwy głównej z zaciskami śrubowymi na listwę z zaciskami klatkowymi (typu WAGO)
  • dodaniu dodatkowej listwy zaciskowej do przyłączenia silnika

Podstawowe dane techniczne

znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
typ silnika Indukcyjny jednofazowy
moc silnika 180 VA
maksymalny pobór prądu przez napęd 5,2 A
stycznik 16 A w kategorii AC-1

Załączniki

dtrjegd50M220.pdf (1.03 MB)

Zamówienia

Spółdzielnia Pracy Automatyków i Informatyków
40-696 Katowice, ul. Asnyka 32, tel./fax 32 710 22 39
e-mail: spai@spai.com.pl