Ochronnik sieciowy trójfazowy klasy B - (OS3B3)

Ochronnik sieciowy trójfazowy klasy B - (OS3B3)

Przeznaczenie

Ochronnik OS3B3 służy do wyrównywania potencjału w podstawowej ochronie odgromowej rozdzielnic głównych i ma za zadanie ograniczenie skutków oddziaływania wyładowań atmosferycznych i innych rodzajów przepięć powstających w sieci elektroenergetycznej na urządzenia odbiorcze zasilane z tej sieci. Odgromowe wyrównywanie potencjału jest ważnym środkiem dla zredukowania niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu oraz zagrożenia życia w chronionym budynku.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie trwałej pracy 280 V
Klasyfikacja wg EN61643-11 Typ 1
Znamionowy prąd wyładowczy 120 kA
Największy prąd wyładowczy 200 kA
Napięciowy poziom ochrony < 0,9 kV
Czas zadziałania < 25 ns
Zakres temperatury pracy -40 ÷ 80 °C

Załączniki

Dtr Os3b3.pdf (0.83 MB)

Zamówienia

PRO-SERW Lechosław Hanak
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
tel.: 692 438 907
e-mail: proserw.sc@gmail.com